Положај лика на позорници (координатни систем)

Штампа

prirucnik 1


 Mатеријал преузет са petlja.org