Променљиве (именовање резултата)

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org