Променљиве (именовање резултата)

Штампа

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org