Уграђене функције (min, max, abs)

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org