Уграђене функције min и max - примена у задацима

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org