Уграђене функције min и max - примена у задацима

Штампа

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org