Уграђене функције (min, max, abs) - Вежбање

Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org