Лекције

Вежбање

Виц на вицкастији начин

Разглашавање

Кликни на камен!

Интеракција

Компонуј песму Frère Jacques

 

Дивљи коњи

Кретање, промена позадине позорнице

Змај лети и бљује ватру

Додавање костима и снимање звука

Лавиринт

Управљање стрелицама и сензор за боју

Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com