Шта су фајлови и фолдери?

Шта су фајлови и фолдери?


Фајл (датотека)

Сви подаци које чувамо у рачунару, смештени су на хард диску.
Подаци могу бити текстуални документи, видео клипови, аудио фајлови, слике...
Управо ови подаци представљају фајлове. Фајлови се називају и датотекама.
Сваки фајл представљен је у виду иконице.

ikone fajlova

Сваки фајл има свој:

  • назив
  • величину
  • екстензију

Величина фајла
Сваки фајл има своју величину.
Мере за величину су:

  • бајт - (B)
  • килобајт (KB)
  • мегабајт (MB)
  • гигабајте (GB)
  • терабајт (TB)

Бајт је низ од 8 бинарних цифара. То је основна јединица рачунарске меморије. Бајт се означава великим једничним словом B. Једним бајтом се обично прпедставља један карактер као што је слово, број или знак. Бајт је мала јединица па се у пракси најчешће употребљавају килобајти (1 КB = 1024 B), мегабајти (1 МB = 1024 КB) и гигабајти (1 GB= 1024 МB).

Тип фајла  Просечна величина
Дигаталне фотографије (слике)

Од стотинак килобајта до неколико мегабајта.

Mp3 аудио фајлови (песме) До десетак мегабајта.
DivX и Xvid фајлови (филмови) Од неколико стотина мегабајта до неколико гигабајта.

 

Екстензија фајла
Након назива фајла додаје се екстензија фајла. Назив фајла и екстензија фајла раздвојени су тачком. Екстензија има три знака и она одређује којем типу припада фајл.

Најпознатије екстензије
Инсталациони и извршни фајлови  Текстуални фајлови  Аудио фајлови  Видео фајлови  Дигиталне фотографије Компримовани фајлови
.exe
.bat

 .txt
.doc
.docx
.rtf
.pdf

.mp3
.wav
.wma
.avi
.mpeg.
.mov
.mp4
.3gp
.jpg
.jpeg
.png
.bmp
.gif
.rar
.zip
.gzip


Пример 1:
У рачунару имамо фајл Prljavo kazalište - Marina.mp3
Име фајла је "Prljavo kazalište - Marina", а екстензија је .mp3. Ова ектензија указује на то да је у питању аудио фајл тј. mp3 песма.

Пример 2:
У рачунару имамо фајл matura.jpeg
Име фајла је "matura2, а екстензија је .jpeg. Ова екстензија указује на то да је у питању фотографија.


Својства фајлова (Properties)
Уколико желимо да видимо својства фајла, потребно је да кликнемо десним кликом на фајл и да изаберемо опцију Properties.

properties

Отвориће се прозор са детаљима о фајлу.

svojstva


Фолдер (фасцикла)

Фолдери се користе ради боље организације података на рачунару. Фолдер је представљен иконицом жуте фасцикле. Изглед фолдера можемо мењати.
Сваки фолдер има свој назив. На истој локацији (нпр. на Десктоп-у) не могу се наћи два фолдера са истим називом.

Унутар фолдера могу се сместити фајлови, као и други фолдери. Фолдери унутар фолдера називају се подфолдери.

Својства фолдера
Фолдери немају екстензије, већ само име.
До својства фолдера долазимо тако што десним кликом кликнемо на фолдер, па изаберемо опцију Properties.

svojstva foldera

svojstva foldera detaljisasapetrovic
Саша Петровић


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com