Креирање новог фолдера

Десни клик->New->Folder


У овом примеру креираћемо нови фолдер на Desktop-у.

Десним кликом кликнемо на позадину Desktop-а, изаберемо опцију New, а потом опцију Folder.

new folder

Чим креирамо фолдер, одмах ћемо да откуцамо његов назив.

new folder naziv

sasapetrovic
Саша Петровић