Рачунарски систем - основни појмови

Рачунарски систем - основни појмови


Информатичка писменост

Некада се сматрало да је писмена особа свако ко зна да чита и пише. Данас је та дефиниција другачија и сматра се да је писмена особа свако ко зна да чита, пише и познаје основе рада на рачунару. Рачунари се данас користе у готово свим областима људске делатности.

Колико данас зависимо од рачунара и Интернета говори и чињеница да је електронско писмо у великој мери заменило је класично писмо, документа креирамо употребом рачунара и размењујемо путем Интернета, телефонске позиве све чешће обављамо путем Интернета (Viber, Skype), куповину обављамо путем онлајн продавница... 

Ову су само неки од разлога због којих је важно да научимо информатику тј. да постанемо информатички писмени.


Информатика и рачунарство

Информатика је наука која се бави прикупљањем, обрадом, чувањем и коришћењем информација.

Рачунарство је област у склопу информатике која се бави хардвером и софтвером, као и применом рачунара у решавању разних проблема.


Шта је рачунар?

Рачунар је уређај који обрађује податке. 

Подаци које рачунар обрађује могу бити:

  • Текст
  • Цртежи
  • Слике
  • Музика и други

Рачунари се користе и за играње видео игрица, за комуникацију са другим корисницима рачунара путем Интернета...


Рачунарски систем

Рачунарски систем чине хардвер и софтвер.

Хардвер

Сви чврсти тј. физички делови рачунара који се могу видети и опипати представљају хардвер (hardware).
Пример хардвера: Кућиште рачунара и све рачунарске компоненте унутар кућишта, монитор, тастатура...

Софтвер

Сви програми који се користе за рачунар називају се софтвер (software). Програми управљају радом рачунара и без њих рачунар не може да се користи.
Примери софтвера:

  • Оперативни системи: Windows, Android, iOS, Linux ...
  • Рачунарски програми: Photoshop, Word, Winamp ...
  • Све апликације и видео игре за мобилне телефоне

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com