Дигитални правопис

Дигитални правопис


Поред класичног правописа, постоји и дигитални правопис који морамо користити сваки пут када на рачунару или телефону куцамо текст.
Дигитални правопис морамо користити не само када уређујемо неки важан документ, већ и када остављамо статусе и коментаре на друштвеним мрежама, када се дописујемо путем Viber-а, Messinger-a, SMS порука...


Нови ред и нови пасус

Приликом куцања текста, морате правити разлику између новог реда и новог пасуса.
У нови ред прелазимо комбинацијом SHIFT и ENTER тастера.
У нови пасус (параграф) прелазимо притиском на ENTER тастер.


Наслов

Сваки документ треба имати наслов.


Поравнање текста по центру

Уколико желимо да одређени део текста (нпр. наслов) поставимо на средину стране, тада ћемо користити опцију за поравнање текста по центру (center).

centar

Никако не смемо великим бројем размака (SPACE тастером) постављати текст на средину стране.


Употреба наших слова

Обавезно морамо користити наша слова ш, ђ, ж, ч, ћ, љ, њ.
Када користимо латинично писмо, умето dj куцаћемо đ.


Раздвајање речи

Када куцамо текст, речи раздвајамо САМО ЈЕДНИМ ПРИТИСКОМ НА SPACЕ тастер.
 Неисправноtacno
Саша     Петровић
 Исправноtacno
Саша Петровић

Знакови интерпункције

 Након сваког знака интерпункције (тачке, зареза, знака узвика) морамо направити један размак притиском на SPACE тастер.
 Неисправноtacno
Драги ученици!Сутра ћете имати тест из информатике,тако да вас молим да се добро припремите.Има ли питања?
 Исправноtacno

Драги ученици! Сутра ћете имати тест из информатике, тако да вас молим да се добро припремите. Има ли питања?

Изузетак: Код датума, након тачке нема раздвајања!
Неисправно: 25. 02. 1983.
Исправно: 25.02.1983.


Наводници

Наводнике куцамо тастером за наводнике комбинацијом тастера SHIFT+2.
Након отворених и пре затворених наводника не правимо размак.
Никако наводнике не смемо куцати као два зареза или два апострофа.
 Неисправноtacno
Најзначајније Змајеве збирке песама су ,, Ђулићи '' и ,, Ђулићи увеоци ''.
 Исправноtacno
Најзначајније Змајеве збирке песама су „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“.

Велика и мала слова

Никако не смемо куцати комплетан текст великим словима.
Великим словима можемо нагласити битну реч или реченицу у тексту, а можемо их користити приликом куцања наслова и поднаслова.
 Неисправноtacno
ДУНАВ ЈЕ ДРУГА РЕКА ПО ДУЖИНИ У ЕВРОПИ.
 Исправноtacno
Дунав је друга река по дужини у Европи.

Заграде

Након отворене заграде не правимо размак.
 Неисправноtacno
( 5 )
 Исправноtacno
(5)

Средња црта

Уколико средњу црту користимо да раздвојимо делове реченице, тада правимо размак пре и након средње црте.
 Неисправноtacno
Данас смо имали контролни из најлакшег предмета–информатике.
 Исправноtacno
Данас смо имали контролни из најлакшег предмета – информатике.
Уколико средњу црту користимо као спојницу, тада не правимо размак.
 Неисправноtacno
У Word - у је једноставно радити.
Број телефона је 063 / 772 – 789
Аутопут Београд - Загреб.
 Исправноtacno
У Word-у је једноставно радити.
Број телефона је 063/123-456
Аутопут Београд-Загреб.

Коса црта

Уколико косу црту користимо да раздвојимо две речи, тада не користимо размак.
 Неисправноtacno
Мој број телефона је 061 / 1234567.
 Исправноtacno
Мој број телефона је 061/1234567.

 

sasapetrovic
Саша Петровић

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com