Куцање текста

Куцање текста


Нови ред и нови пасус

Приликом куцања текста, веома је битно да разликујемо пасусе и редове.

У нови пасус (параграф) прелазимо тако што притиснемо Enter.
У нови ред прелазимо тако што држимо Shift дугме и пртиснемо Enter.

pasusi redovi

Размак између пасуса је већи од размака између суседних редова.
Након наслова и поднаслова се увек прелазимо у нови пасус.
Приликом набрајања, након сваке ставке прелазимо у нови пасус.


Функције појединих тастера са тастатуре

Тастер је дугме на тастатури.
Курсор показује где ће се следећи знак који откуцамо појавити на екрану. Курсор је представљен треперућом усправном цртом.

Shift – исписивање великих слова и горњих знакова на тастерима
Alt Gr - исписивање доњих знакова на тастерима
Space – прави се размак између знакова
Backspace – брисање откуцаних знакова уназад
Caps Lock – укључивање великих слова (упали се лампица на тастатури)
Ctrl – користи се у комбинацији са другим тастерима и тада има дејство команде
Delete – брисање знака испред кога се налази курсор и брисање обележених знакова
Home – враћање курсора на почетак реда
End – постављање курсора на крај текста у реду
Num Lock – укључивање и искључивање нумеричког дела тастатуре

* Напомена: избегавајте да велика слова уносите укључивањем Caps Lock тастера. Caps Lock тастер укључити само уколико целу реченицу требамо откуцати великим словима.

tastatura sr


 Убацивање симбола

Симболе, као што су ∑, ≥, ©, Ω, →, ≥ убацијуемо тако што кликнемо на картицу Insert, па одаберемо опцију Symbol.

ubacivanje simbola

 

sasapetrovic
Саша Петровић

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com