Шта су табеле и како се праве?

Шта су табеле и како се праве?


Табеле користимо за прегледније представљање података.

Свака табела се састоји од редова и колона. Колоне су постављене вертикално (усправно), а редови хоризонтално (положено).

kolone

redovi
Пресек колоне и реда назива се ћелија.
У оквиру ћелија можемо куцати текст и убацивиати слике.

 tabele primer


 Речник

Table Табела
Column Колона
Row Ред
Cell Ћелија
Insert Убаци

Креирање табеле

Постоји неколико начина да се направи табела.

Први начин

Табелу можемо направити помоћу уграђене матрице. Кликнемо на картицу Insert, па на опцију Table.

matrica


Други начин

Кликнемо на картицу Insert, затим на опцију Table, па изаберемо опцију Insert Table...
insert table1
Појавиће се прозор у оквиру којег уносимо жељени број колона и број редова.
insert table2


Трећи начин

Tабелу можемо и ручно нацртати путем опције Draw Table.

draw table

sasapetrovic
Саша Петровић

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com