Подешавање маргина, величине, оријентације и боје странице

Подешавање маргина, величине, оријентације и боје странице


Маргине

Маргине су замишљене линије које ограничавају простор за куцање текста.
margine1

Маргине подешавамо тако што кликнемо на Layout картицу, а затим на опцију Margins.
Појавиће се листа предефинисаних маргина.

margine2


Величина странице (формат)

Постоје различити формати папира. Нама је најпознатији А4 формат који најчешће користимо приликом штампања докумената.
Да бисмо одредили величину странице тј. формат странице, потребно је да кликнемо на Layout картицу, а затим на опцију Size.
Појавиће се листа формата.

velicina1


Оријентација стране

Страница може бити постављена усправно (Portrait) или положено (Landscape).

orijentacija stranice

Оријентацију странице подешавамо тако што кликнемо на Layout картицу, а затим на опцију Orientation.
Након тога бирамо жељену оријентацију.

orijentacija stranice2


Колоне

Текст који откуцамо може бити распоређен у оквиру једне или више колона.
У већини случајева, текст куцамо у оквиру једне колоне.

kolone1

Број колона мењамо тако што кликнемо на Layout картицу, а затим на опцију Columns. Након тога бирамо броја колона.

kolone2


Боја странице

Када отворимо нови Word докумен, страница је беле боје.
Боју страница лако можемо променити тако што кликнемо на Design картицу, а затим на опцију Page Color. Након тога бирамо боју странице.

boja

Уколико штампамо црно-белим штампачем, није пожељно постављати боју странице.

 

sasapetrovic
Саша Петровић

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com